PRIVACYVERKLARING

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 7 mei 2018.

Ompak B.V., gevestigd aan Bemmelseweg 106 f te Elst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ompak Cadeauverpakkingen hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website. Persoonlijke gegevens van zowel geregistreerde als anonieme bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Contactgegevens:
[email protected]
Bemmelsweg 106 f
6662 PE  Elst (gld)
T. 0481-452725
kvk 11048404

Dorothe Gerritsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Ompak B.V.
Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ompak B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam bedrijf
 • Contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ompak B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ompak B.V.  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ompak B.V. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ompak B.V.  tussen zit.)

Ompak B.V.  gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Multivers in verband met orderverwerking, facturatie en aanmaningen
 • WordPress / Woocommerce – webshop
 • Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven en productaanbiedingen

Indien u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, komen de gegevens in het formulier inclusief uw e-mailadres terecht bij Mailchimp, die zorgvuldig met uw gegevens omgaat en deze niet deelt met derden. De privacy verklaring van Mailchimp is hier te vinden. Ook indien u op een andere wijze contact met op ons opneemt, zullen wij uw e-mailadres niet met derden delen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ompak B.V.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden (indien van toepassing)

Ompak B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij delen uw gegevens met leveranciers die rechtstreeks vanuit de fabriek goederen sturen.

Met leveranciers die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Ompak B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ompak B.V.  uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ompak B.V.  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: ….. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  Ompak B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ompak B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. De door u gebruikte browser wordt door de website geïnstrueerd deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Hierbij wil permanent overigens niet zeggen dat ze eeuwig op uw computer blijven staan. De meeste van deze cookies zullen naar verloop van tijd alsnog vervallen, al kan dat lange tijd duren.

Cookies kunnen zowel door onszelf als door derden (third party cookies) op uw computer worden geplaatst. Ompak Cadeauverpakkingen zelf gebruikt sessiecookies om gebruiksgegevens voor Google Analytics bij te houden. Permanente cookies gebruikt Ompak Cadeauverpakkingen te zorgen dat u ingelogd blijft.

Om deze laatste reden slaan ook onze adverteerders third party cookies op op uw computer. Ook is het mogelijk dat via embedded YouTube-video’s of Facebook-posts cookies op uw computer worden opgeslagen, en kunt u third party cookies van adverteerders tegenkomen. Ten slotte kunnen we niet garanderen dat u geen third party cookies zult tegenkomen vanuit content, zoals links naar plaatjes, die door onze bezoekers op onze site worden geplaatst, bijvoorbeeld in de reacties.

Google Analytics
De gebruiksgegevens die Ompak Cadeauverpakkingen via Google Analytics binnen krijgt, worden door de redactie gebruikt om rekening te kunnen houden met de voorkeuren van haar lezers. Hierbij wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd. U kunt de privacyverklaring van Google Analytics hier lezen.

Van Google Analytics neemt Ompak Cadeauverpakkingen rapporten voor demografische en interessecategorieën af. Als u zich hiervoor wilt afmelden, kunt u naar de Advertentie-instellingen van Google of de specifieke afmeldtool van Google Analytics gaan.

Ook is het mogelijk dat adverteerders cookies plaatsen op onze website. Dit doen zij om de producten en diensten beter op uw wensen te kunnen afstemmen, en ook worden die cookies gebruikt om u te wijzen op andere artikelen op onze website die wellicht voor u interessant zijn. Gegevens verkregen via deze cookies kunnen eventueel ook gebruikt worden om op sites van derden relevantere advertenties te tonen.

Cookies weigeren
U bent uiteindelijk de baas over uw eigen computer. U kunt altijd cookies weigeren, door uw browserinstellingen aan te passen. Ook bieden de meeste browsers de mogelijkheid te zien welke cookies op uw computer bewaard zijn. U bent in staat ongewenste cookies van uw computer te verwijderen. Hoe dat moet is afhankelijk van uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox). Indien u cookies wilt weigeren of verwijderen, raadpleeg dan de handleiding van uw webbrowser. Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Wijzigingen
Ompak Cadeauverpakkingen behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring wanneer ze dat noodzakelijk acht.